Memòria 2020, l’any COVID

Vegeu el vídeo

© Emilio Morenatti / Associated Press

Agenda 2030

“Malgrat totes les dificultats que hem passat, ens podem sentir orgullosos tant pels resultats obtinguts com per l’esforç que hem fet.”

Olga Pané, gerent del PSMAR

Vídeo

Dades de l’any

Assistència

“Poco a poco, combinando la atención presencial con la telemática, fuimos recuperando las visitas que habíamos dejado de hacer y la actividad quirúrgica que se había desprogramado.”

Juana Flores, adjunta a la Direcció de l’Àrea Assistencial i Mèdica del PSMAR

Vídeo

Altes hospitalàries

2019

41793

49,0% 51,0%

Edat mitjana: 62,9 anys

2020

39982

49,1% 50,9%

Edat mitjana: 62,7 anys

Estada mitjana a l’hospital

 • 2019 6,3
 • 2020 7,4
 • 17%

Altes d’hospitalització a domicili

 • 2241
 • 282%

Ocupació UCI

Altes UCI
 • 2019 209
 • 2020 178
 • -14,8%
Estada mitjana UCI
 • 2019 8,5
 • 2020 14,5
 • 71,1%

Intervencions quirúrgiques

 • 2019 18.060
 • 2020 14.276
 • -20,9%

Evolució dels ingressos

Evolució temporal dels ingressos per dispositiu

Gràfica d’evolució dels ingressos
 • Unitat de crítics
 • Hospitalització
 • Hospitalització a domicili
 • Altres centres PSMAR
 • Total

Evolució de les altes

Gràfica d’evolució de les altes

Urgències

Evolució de les urgències
Gràfica d’evolució de les urgències
Urgències per nivell
2019 2020
Primer nivell 657 343
Segon nivell 7.372 5.434
Tercer nivell 60.019 45.361
Quart nivell 58.857 41.967
Cinquè nivell 11.629 8.896

Consultes externes

Primeres visites
Visites successives
Visites totals

2019

2020

155.072

509.840

89.513

327.739

664.912

417.252

Visites no presencials: 113.030
2019 2020
Primeres visites 155.072 89.513
Visites successives 509.840 327.739
Visites totals 664.912 417.252
RAE

2019

2020

268.631

214.988

RAE
2019 268.631
2020 214.988

Teleconsultes

 • 2019 15786
 • 2020 101691
 • 544%

Hospital de dia

 • 2019 65.139 sessions
 • 2020 42.613 sessions
 • -34,6%

Serveis de suport

Farmàcia
 • 9.074 perfusions per a pacients crítics
 • 2.937 tractaments específics per a la COVID-19 tramitats
 • 11.419 litres de solució hidroalcohòlica elaborats
 • 17.697 pacients hospitalitzats monitorats i 2.738 PRM detectats
 • Medicació preparada per a 399 pacients confinats a l’hotel
 • Col·laboració amb les farmàcies comunitàries: 10.481 dispensacions a 3.600 pacients
Laboratori

171.526 PCR analitzades(Dades febrer-desembre 2020)

14.544

resultats positius

(8,48%)

14.544

resultats positius

(8,48%)

Radiologia

Evolució RX portàtils

 • 2019
 • 2020

Campanya de vacunació COVID-19

Professionals

Total plantilla 4.536

Dades actualitzades el 23/11/2021

12

Persones no vacunades per raons mèdiques

145

Persones no vacunades per voluntat pròpia

87

Persones pendents de vacunació

24

Vacunació en curs

4.268

Persones vacunades

Persones no vacunades per raons mèdiques 12
Persones no vacunades per voluntat pròpia 145
Persones pendents de vacunació 87
Vacunació en curs 24
Persones vacunades 4.268
Pacients

28.078 pacients en el cens de vacunació

Dades actualitzades el 23/11/2021

15.571

pacients vacunats amb la primera dosi

14.166

pacients vacunats amb dues dosis

2.362

pacients vacunats amb la tercera dosi

12.507

pacients no vacunats

Pacients vacunats amb la primera dosi 15.571
Pacients vacunats amb dues dosis 14.166
Pacients vacunats amb la tercera dosi 2.362
Pacients no vacunats 12.507

Qualitat

Indicadors

2019 2020
Avaluació dolor 93,3% 88,1%
Mortalitat 2,98% 2,83%
Complicacions 2,15% 2,22%
Indicadors poc comparables pel canvi de perfil de pacients
 • DPO

  (Direcció per objectius)

  71 objectius s’han pogut mantenir i han tingut un 100% d’assoliment final.
  30 objectius no s’han pogut implementar per la COVID-19.

 • Adequació

  S’ha consolidat la Comissió d’Adequació de la Pràctica Clínica.

 • Atenció centrada en el pacient

  S’ha consolidat una nova eina per impulsar el procés de presa de decisions compartides en el càncer de pròstata localitzat.
  S’ha iniciat el treball per incorporar PROMS (Patient Reported Outcomes MeasureS) i PREMS (Patient Reported Experience MeasuresS) en dues patologies (càncer mama i IRC).

 • ISO

  La certificació segons la Norma ISO 9001:2015 s’ha ampliat a dues unitats més: Reanimació i Nutrició.

 • Acreditació

  Ha continuat el procés de renovació de l’acreditació dels hospitals d’aguts, amb 200 nous estàndards per promoure la seguretat del pacient i la qualitat assistencial. Prorrogada fins al setembre de 2022.

 • Projectes estrella

  16a convocatòria
  6 projectes presentats
  3 atorgats

 • Seguretat

  S’han notificat 299 esdeveniments adversos.
  S’han elaborat nous protocols de comunicació i disculpa de l’error, i d’assistència no presencial, amb vídeos formatius.

Objectius assolits

 • Integrar l’acte assistencial no presencial com a forma habitual de visita, amb activitat consolidada en almenys 10 serveis clínics.
 • Disposar del pla de logística assistencial per acompanyar l’execució de les obres.
 • Desenvolupar un pla d’acció d’embaràs, part i post-part per augmentar el nombre de parts al PSMAR.
 • Renovar l’àrea de Gestió del Medicament en estructura i operacions.
 • Reorganització del Treball Social Sanitari en el PSMAR dins de la Direcció Assistencial.
 • Mantenir la indicació dels procediments quirúrgics en la mitjana dels hospitals de BCN.

Equip humà

“Per moltes vegades que ho diguem, no ens podem imaginar la resposta tan brutal que va haver-hi.”

Elena Maull, coordinadora de Crítics de l’Hospital del Mar

Vídeo

Per categories

2019 2020
Personal directiu 6 5
Tècnics/tècniques superiors assistencials 909 935
Tècnics/tècniques mitjans/es assistencials 1103 1129
Tècnics/tècniques auxiliars assistencials 858 857
Personal assistencial no qualificat 6 3
Personal no assistencial 509 617
Total 3391 3546

Evolució de la plantilla

Professionals (equivalent a 40 hores)

2019

3391

2.500 891

2020

3546

2.612 934
Plantilla equivalent mensual

Millora de la contractació

S’ha establert un acord per incrementar l’estabilitat laboral, reduir la precarietat i millorar la conciliació laboral/personal.

Infermeria Llevadoria TCAI Pràctic S. Total
Impacte amb persones (fixes/interines i suplents) 249 249 249 249 610
Persones que accepten 160 11 155 29 355
Contractes realitzats en plantilla equivalent a 40h/s 113,2 4,73 102,36 13,20 233,42
Plantilla estable total (Equivalent a 40h/s) 2939,38 7,94

Participació de professionals jubilats i estudiants

 • 19 sanitaris jubilats contractats
 • 162 estudiants d’Infermeria
 • 21 estudiants de Medicina

Suport als professionals

Programa one2one de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del Mar

36 professionals al servei de l’organització(psicòlegs, infermeres, treballadores socials, psiquiatres).

 • 170 pacients
 • 405 visites
 • 45% professionals
Espai VIVE d’atenció presencial a professionals

948 visites a l’Espai VIVEa càrrec de 62 professionals de la psicologia i psiquiatria

 • 2100 visualitzacions de materials audiovisuals de suport
Formació continuada

2019

9.244 participants

2020

15.796 participants

Increment de participants arran de les píndoles formatives online relacionades amb la COVID-19.

 • 38140 hores de formació
 • 261 activitats de formació

Comunicació interna

Intranet
 • 1.423 visites diàries a la intranet
 • 1.465 notícies publicades
Microweb intern coronavirus
 • 24.200 visites
 • 1.025 notícies publicades
 • 171 continguts publicats
Newsletter
 • 3.362 visites
 • 46 notícies publicades
Mar Express

Nou canal de missatgeria instantània

Objectius assolits

 • Reduir la temporalitat en un 25% de la plantilla estructural (objectiu 16,24%).
 • Reduir en un 50% el volum de contractes de suplències, tot garantint la cobertura de necessitats eventuals i millorant l’oferta i la qualitat de la contractació.

Docència i recerca

“L’aliança entre l’Hospital del Mar i la UPF farà que el Grau de Medicina auguri molts èxits per als futurs metges del nostre país.”

Joan Ramon Masclans, director de Docència del PSMAR

Vídeo

Campus Hospital del Mar

Alumnes
 • 217

  Grau en Biologia Humana

 • 209

  Grau en Enginyeria Biomèdica

 • 373

  Grau en Medicina

 • 228

  Grau en Fisioteràpia

 • 383

  Grau en Infermeria

 • 683

  Postgraus

 • 608

  Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària

Residents
 • 299

  Residents

Participació d’estudiants en l’activitat assistencial
 • 11

  estudiants de Medicina contractats a l’Hospital del Mar

 • 36

  estudiants de Medicina col·laborant a altres dispositius sanitaris i assistencials

 • 6

  estudiants de Biologia Humana

 • 64

  estudiants d’Infermeria (26 al PSMAR)

 • + de 100

  estudiants de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria, professorat i exalumnes de l’Institut Bonanova

“Hemos convertido la dificultad que supuso la pandemia en una oportunidad. Hemos conseguido hacer un biobanco de muestras que va a ser muy útil para futuros proyectos de investigación de la COVID-19.”

Joaquín Arribas, director de Recerca del PSMAR

Vídeo

Projectes de recerca, per programa

Neurociències

9.569.519,46

Càncer

8.623.366,95

Informàtica biomèdica

4.910.003,89

Recerca clínica translacional

4.736.691,15

Epidemiologia i salut pública

3.245.015,35

Investigadors de l’Hospital

60.115,00

Departament de Gestió

5.000,00

Neurociències 9.569.519,46
Càncer 8.623.366,95
Informàtica biomèdica 4.910.003,89
Recerca clínica translacional 4.736.691,15
Epidemiologia i salut pública 3.245.015,35
Investigadors de l’Hospital 60.115,00
Departament de Gestió 5.000,00

Publicacions, per programa

866 publicacions
2019 2020
Recerca clínica translacional 318 315
Neurociències 135 219
Epidemiologia i salut pública 258 158
Càncer 179 151
Informàtica biomèdica 29 23
Total publicacions indexades 916 866
185 1r decil 440 1r quartil

Indicadors bibliomètrics

2019

256 1r decil 569 1r quartil

Indicadors bibliomètrics

2020

La innovació en temps de pandèmia

Intel·ligència artificial (IA) aplicada a la radiologia

6.000 plaques de tòrax analitzades

La teleassistència

Creixement del 500% (del 16 de març al 14 d’abril) i del 100% en els 4 primers mesos del 2020.

Atenció no presencial
Folksonomy – Mineria de dades i COVID

(del 16 de març al 14 d’abril) i del 100% en els 4 primers mesos del 2020.

 • 34000 informes d’alta analitzats
 • 2700 pacients

Objectius assolits

 • Col·laborar en la definició del pla d’estudis del nou grau de medicina MAR-UPF.
 • Tenir signats els convenis docents MAR-UAB, MAR-UPF i el de l’extinció del grau compartit.
 • Desplegament de solucions digitals d’assistència, telemedicina i de monitorització.
 • Incorporar el nou director/a de Recerca del PSMAR, a la vegada director/a de l’Institut Hospital del Mar d’Investigadors Mèdiques (IMIM).

Ciutadania

“És una experiència molt interessant el fet que gent que no és professional de l’àmbit de la salut pugui tenir l’oportunitat de donar el seu punt de vista i treballar conjuntament amb els professionals de la salut.”

Josep Tomás, membre del Fòrum de Pacients del PSMAR

Vídeo

Programa de participació dels pacients

Obrir el document PDF "El pacient, la família i la ciutadania"

La missió

Promoure models deliberatius que fomentin l’apoderament i corresponsabilització de la ciutadania envers la pròpia salut i sobre decisions que afecten els centres assistencials, docents i de recerca del PSMAR.

Avaluació de l’experiència de pacients i professionals de la visita telemàtica i definició del model d’implantació

Programa d’acompanyament a pacients i famílies

Programa de suport emocional al final de la vida

135 famílies acompanyades

Comunicació pacient/família

Implantació del sistema de videotrucades amb tablets.
Creació d’un call center com a reforç a la informació clínica a les famílies.

3400 persones ateses

Cartes que curen

Iniciativa per enviar cartes als pacients ingressats en aïllament i millorar-ne el benestar.

 • correus rebuts
 • cartes i dibuixos

Fundació Amics de l’Hospital del Mar

Captació de recursos

325984,39

744 persones beneficiades

Origen dels recursos
 • Accions i campanyes
 • Amics/amigues
 • Fundacions i empreses
2019 2020
Accions i campanyes 21% 18%
Amics/amigues 21% 14%
Fundacions i empreses 58% 68%
Destinació dels recursos

2020

(2019)

Espais, materials i equipaments

52%

(28%)

Recerca

23%

(20%)

Assistencial

22%

(44%)

Estructura

3%

(8%)

2019 2020
Espais, materials i equipaments 28% 52%
Recerca 20% 23%
Assistencial 44% 22%
Estructura 8% 3%

Allau de solidaritat

Donacions econòmiques

Amics de l’Hospital del Mar

197.687

Fundació Antoni Serra Santamans

100.000

Amics de l’Hospital del Mar 197.687
Fundació Antoni Serra Santamans 100.000
Donacions de material

240 (Mascaretes, guants, pantalles de protecció, ulleres, vestits protectors, tablets…)

Pla d’agraïment
 • cartes d’agraïment per donacions o suport
 • missatges a les xarxes socials corporatives
 • fotos publicades a Flickr

Nous programes de voluntariat

 • Programa d’alfabetització digital per a donar suport al pacient atès mitjançant teleassistència
 • Atenció al pacient en procés oncològic per a millorar la seva qualitat de vida
 • Programa “Fent Costat Entre Famílies” per acompanyar i donar suport a famílies amb problemàtiques de salut mental ingressades o en tractament

Comunicació pública

Aparicions als mitjans de comunicació

7007 aparicions

Telediario TVE

5500000 espectadors

Xarxes socials
 • seguidors a Twitter(+48%)
 • seguidors a Linkedin(+93,3%)
 • seguidors a Facebook(+21,5%)
 • seguidors a Instagram(+251,1%)
 • visualitzacions a YouTube(+56,2%)
Web

1781906 visites

Intranet
 • visites diàries a la intranet del PSMar
 • notícies publicades

Objectius assolits

 • Avaluar l’experiència del pacient a la prova pilot de teleconsulta de CCEE.
 • Revisar i definir els espais i òrgans de participació ciutadana.

Recursos econòmics

Resultat 2020

Despeses (M€)

Previst 2020

363.151.657,53

Real 2020

379.532.363,47

La factura COVID

Inversions
Inversions
2.558.105
Compres, serveis exteriors i recursos humans
29.265.757

Equips mèdics

1.728.900

Mobiliari

381.422

Informàtica

91.805

Obres

66.347

Instal·lacions

289.631

Equips mèdics 1.728.900
Mobiliari 381.422
Informàtica 91.805
Obres 66.347
Instal·lacions 289.631

Compres

10.053.666

Serveis exteriors

2.061.413

Recursos humans

17.150.678

Compres 10.053.666
Serveis exteriors 2.061.413
Recursos humans 17.150.678

Objectius assolits

 • Ajustar l’activitat del PSMAR al finançament del CatSalut.
 • Mantenir la despesa de la MHDA en el marc de la DMA.

Infraestructures i serveis de suport

“L’Hospital 2030 serà un hospital flexible i resilient perquè pugui adaptar-se a situacions canviants, ja sigui noves onades d’aquesta pandèmia, una altra pandèmia o accidents de múltiples víctimes.”

Elisabet Izquierdo, directora de Serveis Generals i Infraestructures del PSMAR

Vídeo

Transformació d’espais

Ens hem adaptat al nou escenari reconvertint espais i concentrant l’activitat COVID per garantir l’atenció i la seguretat de tots els pacients i professionals.

 • milions d’euros (inclou obres, instal·lacions, equips mèdics, mobiliari i llicències informàtiques)
 • llits més
 • llists crítics nous

La informàtica

 • + de 1000 professionals amb accés remot i unes 400 connexions simultànies
 • 4500 llicències de Teams per a tota l’organització
 • Eines per virtualitzar la consulta externa i evitar acumulacions a les sales d’espera i visites innecessàries
 • Noves eines informàtiques per fer més accessible l’hospital per la ciutadania

Compra de materials

2019 2020
Tovalloletes desinfectants i bany 24.042 87.509
263%
Mascaretes FFP3 2.130 39.986
1.777%
Mascaretes FFP2 17.320 124.940
621%
Mascaretes amb gomes i cintes 512.600 1.076.350
110%
Bates/busos 699.910 2.791.113
299%
Guants 13.868.400 19.600.500
41%
Davantals impermeables 32.400 646.500
1.895%
Polaines 200.000 238.000
19%

Nous dispositius oberts període coronavirus

Extrahospitalaris
 • Pavelló Salut Claror llits
 • Hotel Salut
  (Hotel Princess)
  pacients allotjats
 • Hotel Pullmann professionals allotjats
Hospital de l’Esperança
 • UH 21 llits
 • UH 60 llits
 • UH 41 llits
Hospital del Mar
 • Edifici B
  1a planta
  llits (26 de crítics)
 • Edifici B
  Hospitals de dia
  llits
Centre Fòrum

Planta quarta llits

Centre Dr. Emili Mira
 • Obertura d’urgències psiquiàtriques
 • Llevant 2 llits

Objectius assolits

 • Projecte executiu de la Fase II de les obres finalitzat.

El 2020 d’un cop d’ull

Notícies COVID-19

També ha estat notícia…

Òrgans de govern

Consell Rector

President

Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Vicepresident

Sr. Davide Malmusi

Membres

Òrgans de direcció

Sra. Olga Pané i Mena

Gerent